Het moet anders, maar hoe?

Veel organisaties hebben last van ‘Wicked problems’. Wicked staat voor taai. Het zijn problemen die zo taai zijn omdat een oplossing zo’n probleem weer een ander probleem met zich meebrengt. Dat is redelijk onmogelijk ja. Wat ze ook taai maakt is dat ze vaak een verandering in het gedrag van mensen vragen. Het aanpassen van gedrag, het anders doen, dat willen we allemaal wel eens. Maar dat is nog niet zo eenvoudig.

Neem nu het gedrag ‘minder hard werken’. Steeds meer mensen ervaren stress door werkdruk. Mogelijke oorzaken zijn dat mensen veel meer dan vroeger bloot staan aan een overmaat van prikkels. En dat de context op het werk complexer is geworden. Echter onderzoekers ontdekten ook dat mensen zelf een belangrijke veroorzaker van de stress zijn, en dat ze nog het meest gebukt gaan onder hun eigen gedrag. Aanpassen van het gedrag lijkt dan een hand liggende oplossing. Echter dat is nog niet zo makkelijk. Iedereen die dat ooit geprobeerd heeft weet dat (stoppen met roken, afvallen, niet meer nagelbijten, niet alles naar je toetrekken..). Waarom is gedrag veranderen zo moeilijk voor mensen? Een belangrijke reden is het meeste van ons gedrag wordt aangestuurd door ons onbewuste. Het woord zegt het al on=niet bewust. Je weet niet precies waarom je iets doet of laat. Mensen schijnen zich van 10% wat er in zich omgaat bewust te zijn en van 90% niet! (Dat is nogal wat waar wij geen zicht op hebben.) Zo weten je vingers onbewust vaak beter waar de letters op het toetsenbord zitten dan je bewuste brein.

Als je gedrag dan door je onbewuste wordt aangestuurd, een groot grijs gebied, dan is het met recht een uitdaging om daar je vinger achter de krijgen? Hoe kun je je gedrag veranderen als de motor erachter niet zichtbaar voor je is? Verstopt zit. Wat je als eerste te doen hebt is ‘dat wat onbewust is, bewust te maken’. Dat is lastig in je eentje. Door te reflecteren met anderen gaat dit veel sneller. Zoek bijvoorbeeld een sparringspartner, een coach, een mentor.