Wat als hard werken niet werkt

Wat als hard werken niet werkt

Stap een willekeurig bedrijf, ziekenhuis, gemeentehuis of school binnen en de kans is groot dat je daar overwerkte mensen tegenkomt. Steeds meer werknemers hebben stress door een te hoge werkdruk. Meer dan 30 procent overweegt zelfs ontslag te nemen. Medewerkers die daadwerkelijk vertrekken laten een gat achter dat niet snel opgevuld kan worden, vanwege een te krappe arbeidsmarkt. Meer dan de helft van de werknemers blijft daarentegen doorwerken, maar ook weer meer dan de helft geeft aan een leuk aanbod zeker niet af te slaan. Daar komt bij dat meer dan een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim komt door werkstress. Het is daarmee beroepsziekte nummer 1, volgens cijfers van onderzoekinstituut TNO. Dat is toch best nijpend.

Wat als hard werken niet werkt?

Het is een mythe dat succes in het leven alleen bereikt kan worden door hard te werken in een zware baan of een druk bedrijf. Dat het ook anders kan zet dr. ir. Ellen de Lange-Ros uiteen in haar boek ‘Een zaak van Zacht werken’. Zacht werken is volgens haar werken vanuit ontspanning. Met volledige energie, aandacht en inzet. Zonder stress, geploeter of uitputting. Daardoor is op topniveau presteren mogelijk, op een ontspannen manier. Kortom, een methode waar ik helemaal achter kan staan. Binnenkort is het boek ook op deze website te bestellen. Meer over Zacht werken lees je hier:

Elke dag zacht werken

Het boek bevat goede inzichten voor alle werkende mensen om anders om te gaan met werken. Maar wat kun je als bedrijf doen om je werknemers gezond en gelukkig te houden in hun werk?

  • Zorg voor goed personeelsbeleid, met o.a. ruimte voor flexibele werktijden, concentratie werkplekken, ontspanningsruimten, een vitaliteitsplan, ondersteunende coaching en persoonlijke ontwikkeltrajecten.
  • Zorg voor goede leidinggevenden; die weten hoe ze zichzelf en hun team moeten managen.
  • Besteed aandacht aan de sfeer; de onderlinge interactie en communicatie.
  • Zorg voor een mix van jong en oud op de werkvloer; zet in op diversiteit, verschillende generaties en culturen.